Privacyverklaring

Deze verklaring is bedoeld om uit te leggen welke informatie wij, Complementaire Kwaliteitstherapeuten, verzamelen met betrekking tot het erkennen van een u, een Kwaliteitstherapeut en hoe wij deze informatie gebruiken, verzamelen, delen, bewaren en beveiligen.

Gebruik van uw persoonsgegevens
Complementaire Kwaliteitstherapeuten gebruikt uw persoonsgegevens om u te screenen en erkennen. 

Welke gegevens heeft Complementaire Kwaliteitstherapeuten nodig?
Als beroepsorganisatie verwerkt Complementaire Kwaliteitstherapeuten de volgende gegevens: 

  • Normale persoonsgegevens: Naam, geboortedatum, geslacht, adres, telefoonnummer, email-adres en handelsnaam 
  • Bijzondere persoonsgegevens: Werkveld, duur praktijk, diploma’s en certificaten, website, KvK nummer, AGB code, VOG verklaring, praktijkinrichting, administratie, communicatie met cliënt, bereikbaarheid praktijk, praktijkhygiëne, persoonlijk hygiëne, het bijhouden van cliëntendossier(statusvoering), behandelproces
  • Strafrechtelijke persoonsgegevens: Gegevens met betrekking tot je eventuele strafrechtelijk verleden

Op welke manieren verzamelt Complementaire Kwaliteitstherapeuten uw gegevens?
Dit doet Complementaire Kwaliteitstherapeuten via het online inschrijfformulier op www.kwaliteitstherapeuten. 

Delen van uw persoonsgegevens
Op het moment dat Complementaire Kwaliteitstherapeuten gebruik maakt van derden om uw gegevens te verwerken is die partij de verwerker. Als er andere partijen betrokken zijn, kan deze partij ook uw gegevens verwerken. Complementaire Kwaliteitstherapeuten werkt met een boekhouder/accountant, geschilleninstantie en BBA verzekeraar. Complementaire Kwaliteitstherapeuten zal uw gegevens zo nodig delen met deze zakelijke partners en ook met betreffende zorgverzekeraars en met visiteurs. 

Ook zet Complementaire Kwaliteitstherapeuten de volgende gegevens van u online op een pagina van www.kwaliteitspraktijk.nl. De gegevens die hier gedeeld worden zijn: Naam, Praktijk adres, Praktijknaam, Praktijktelefoonnummer, Website en de vakgroep. 

Bewaren van uw persoonsgegevens
Het bewaren van uw gegevens is wettelijk noodzakelijk. Complementaire Kwaliteitstherapeuten hanteert een bewaartermijn van 20 jaar ingaande op het moment van uitschrijving. 

Uw rechten
Recht op bezwaar: Het is toegestaan om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens. LET OP: houd er rekening mee dat Complementaire Kwaliteitstherapeuten uw persoonsgegevens nodig heeft om u te kunnen screenen en erkennen.

  • Recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens: U mag bezwaar maken tegen het verwerken van bepaalde delen van uw persoonsgegevens
  • Recht op duidelijke informatie: U heeft het recht om te weten welke persoonsgegevens verwerkt en bewaard worden (u kunt dit nazien in huidig document)
  • Recht op inzage en dataportabiliteit: U heeft recht om alle persoonsgegevens in te zien die Complementaire Kwaliteitstherapeuten van u heeft verzameld en een digitale kopie aan te vragen
  • Recht van rectificatie en aanvulling: U heeft het recht om incorrecte of incomplete gegevens aan te passen
  • Recht op vergetelheid: Wij wissen uw persoonsgegevens indien u daarom vraagt, tenzij Complementaire Kwaliteitstherapeuten een goede reden heeft dit niet te doen

U kunt deze rechten altijd uitvoeren, Complementaire Kwaliteitstherapeuten rekent hiervoor geen kosten, behalve als Complementaire Kwaliteitstherapeuten vindt dat het ongegrond is. In sommige situaties zal Complementaire Kwaliteitstherapeuten niet volledig aan uw verzoek kunnen voldoen, want het kan voorkomen dat een fundamenteel publiek belang voorrang heeft op uw verzoek. Op het moment dat dit het geval zal zijn, is Complementaire Kwaliteitstherapeuten namelijk verplicht voor wetshandhaving juridische en/of gezondheid gerelateerde aangelegenheden toegang tot uw persoonlijke gegevens te verlenen. 

Als u meer informatie over je rechten wilt ontvangen, neem dan contact op met onderstaan emailadres.

Uw gegevens beschermen 
Complementaire Kwaliteitstherapeuten zal er alles aan doen om uw authenticiteit, integriteit, vertrouwelijkheid en beschikbaarheid van uw gegevens veilig te stellen. 

Ontevreden?
Bent u niet tevreden op de manier waarop Complementaire Kwaliteitstherapeuten met uw persoonsgegevens omgaat? U kunt Complementaire Kwaliteitstherapeuten dit laten weten, maar mocht u niet tevreden gesteld zijn, dan adviseert Complementaire Kwaliteitstherapeuten u om contact op te nemen met de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens via telefoonnummer 0900 2001 201.
Kaart
Opbellen
E-mail
Info